Ajankohtaista

Jos aikoo ruopata vielä tänä keväänä, kannattaa pitää kiirettä. Ruoppauksista on vesilain mukaan tehtävä ilmoitus ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloittamista. Ruopata voi pääsääntöisesti 1.9.-30.4. välisenä aikana. Suojelu- ja Natura-alueilla sekä linnustolle tärkeillä alueilla ruoppausaika on 1.10....

EKOELÄIN Oy
Y-tunnus: 2401064-1
© 2019 Ekoeläin Oy 

Jarno Nummela
P: +358 40 160 4700
nummela.jarno1@gmail.com

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu