Ajankohtaista

Vesijärvelle tavoitellaan yli 40 hehtaarin kesäniittoja.
Vesijärvellä tehdään tänä kesänä jälleen vesienhoidollisia niittoja. Niittojen tavoitteena on vähentää rantojen umpeenkasvua ja hajuhaittoja sekä avata väyliä virkistyskäytön kannalta keskeisillä alueilla. Ruovikkoon rannansuuntaisesti avatut väylät parantavat myös hauen pääsyä kutualueille....

EKOELÄIN Oy
Y-tunnus: 2401064-1
© 2019 Ekoeläin Oy 

Jarno Nummela
P: +358 40 160 4700
nummela.jarno1@gmail.com