Kesäniittosuunnitelmat valmiina

13.06.2018

Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö

Vesijärvelle tavoitellaan yli 40 hehtaarin kesäniittoja.
Vesijärvellä tehdään tänä kesänä jälleen vesienhoidollisia niittoja. Niittojen tavoitteena on vähentää rantojen umpeenkasvua ja hajuhaittoja sekä avata väyliä virkistyskäytön kannalta keskeisillä alueilla. Ruovikkoon rannansuuntaisesti avatut väylät parantavat myös hauen pääsyä kutualueille. Linnuston kannalta tärkeillä alueilla tavoitteena on ylläpitää ruovikkoalueiden monimuotoisuutta, ei taannuttaa ruovikkoa kokonaan. Tämä tehdään niittämällä väyliä, jotka lisäävät ruovikon mosaiikkimaisuutta ja kasvuston monimuotoisuutta. Lue lisää Vesijärvisäätiö