Kohti kalaisaa tulevaisuutta – eurooppalaisella yhteistyöllä kehitetään kalojen ravitsemusta ja valintajalostusta

19.11.2019

Viime vuosina uudet teknologiat ovat johtaneet innovaatioihin, joita otetaan nyt käyttöön vesiviljelyssä. Aquaculture Europe on yksi suurimmista tutkimuksen ja yritykset yhteen keräävistä vesiviljelyalan kongresseista. Tämän vuoden kongressi järjestettiin lokakuussa Berliinissä. Luken koordinoima AquaIMPACT-hanke järjesti tilaisuudessa yhteissession, jossa käsiteltiin uusimpia digitalisaation, genomiikan ja kiertotalouden teknologioita. Uusia teknologioita kehitetään vesiviljelyn tuotannonseurantaan ja kalojen hyvinvoinnin edistämiseen sekä ravitsemusta, ruokintaa ja valintajalostusta varten.

Yhteissessiossa esiteltiin eläinjalostuksen uutta teknologiaa ja varsinkin genomivalintaa, joka on kehittymässä nopeasti alan vakiokäytännöksi vesiviljelyn jalostusohjelmissa.

- Genomivalinnassa yksilön DNA-tunnisteen perusteella ennustetaan sen mahdollisuuksia siirtää haluttujen piirteiden geenejä seuraavalle sukupolvelle. Ensimmäisenä genomista valintaa on käytetty lohen kasvatuksessa, Luken johtava tutkija Antti Kause kertoo.

Menetelmän käyttöönotossa on tärkeää huomioida DNA-analyysin kustannukset sekä kalojen mittaustiedot taloudellisesti tärkeimmille ominaisuuksille, joita ovat esimerkiksi filesaanto, fileen pigmentoituminen, vastustuskyky taudeille ja rehuteho.

- Sessio osoitti, että kehitystyötä voidaan käyttää kustannustehokkaiden valintaohjelmien ja koeasetelmien löytämiseen sekä elinkeinolle että tutkimukselle, Kause sanoo. Lue lisää... Luke