Luonnonvarakeskukselta tuhti tietopaketti kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien valmistelun tueksi

25.10.2019

Vuonna 2016 voimaan tulleen kalastuslain myötä perustettujen kalatalousalueiden tulee laatia alueitaan koskevat käyttö- ja hoitosuunnitelmat vuoden 2020 loppuun mennessä. Käyttö- ja hoitosuunnitelmien tulee perustua parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Suunnitelmien voimassaoloaika on enimmillään kymmenen vuotta. Kalatalousalueita on yhteensä 118, ja ne kattavat sekä rannikko- että sisävedet.

Luke ja hankekumppaneina toimineet Jyväskylän yliopisto, kalatalousalueet ja -keskukset ovat tuottaneet paljon hyödyllistä tietoa suunnitelmien valmistelun avuksi. Kokosimme tärkeimmät julkaisut alle. 

Mallirunko käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimiseen

Luke on laatinut maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta käyttö- ja hoitosuunnitelman mallirungon ohjeineen. Vastikään julkaistu mallirunko on tutkijoiden näkemys siitä, miten kalastuslain käyttö- ja hoitosuunnitelmalta edellytettävät asiat olisi tarkoituksenmukaista järjestää ja käsitellä suunnitelmassa.

Toteutusta harjoiteltu Porvoon-Sipoon kalatalousalueella

Mallirungon toimivuutta on testattu käytännössä laatimalla luonnos käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi Porvoon-Sipoon kalatalousalueen merialueelle. Lue lisää - Luke.fi