Nyt on aika tehdä ilmoitus kevään ruoppaustöistä (Häme)

04.02.2019

Jos aikoo ruopata vielä tänä keväänä, kannattaa pitää kiirettä. Ruoppauksista on vesilain mukaan tehtävä ilmoitus ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloittamista. Ruopata voi pääsääntöisesti 1.9.-30.4. välisenä aikana. Suojelu- ja Natura-alueilla sekä linnustolle tärkeillä alueilla ruoppausaika on 1.10. - 31.3.

Kesällä suoritettavista vesikasvillisuuden niitoista kannattaa myös ilmoittaa ELY-keskukselle hyvissä ajoin. Niittoilmoituksen tekemistä koskevat samat säännöt kuin ruoppausilmoituksiakin eli ilmoitus on tehtävä 30 vuorokautta ennen työn aloittamista. Jos niittoja aiotaan tehdä suojelualueilla, ne tulee suunnitella viranomaisten kanssa yhteistyössä.

Ruoppaus- sekä niittoilmoituksen tekemisessä suositellaan käyttämään ymparisto.fi -verkkopalvelun sähköistä ilmoituslomaketta.

Lisätietoja:

Suunnittelija Liisa Mäkinen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 208

Vesistöasiantuntija Ulla Haake, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 178


Tiedotus:

Miira Pakkala, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 176

Alkuperäinen tiedotus