Vuonna 2021 kasvatetun kalan tuotantomäärä laski, mutta tuotannon arvo nousi

30.06.2022

Kalankasvattajat tuottivat vuonna 2021 yhteensä 14,4 miljoonaa kiloa ruokakalaa myyntiin. Tuotannon määrä oli pienempi kuin kahtena edellisenä vuonna, jolloin markkinoille tuotettiin runsaat 15 miljoonaa kiloa ruokakalaa. Ruokakalan tuotantoa säätelee pitkälti kalankasvatuslaitoksille myönnetyt ympäristöluvat, jolloin eri vuosien tuotanto on yleensä suhteellisen samansuuruinen, jos uusia lupia ei myönnetä. 

Helteinen kesä ja kalatauti verottivat tuotantoa

Vuonna 2021 helle aiheutti tuotannon vähenemistä joillakin kalankasvatuslaitoksilla, mutta suurin syy edellisvuotta pienempään tuotantomäärään oli Ahvenanmaalle Tanskasta tuotujen kalanpoikasten mukana siirtynyt IHN-kalatauti. Ruokaviraston mukaan taudin taltuttamiseksi jouduttiin lopettamaan tai teurastamaan noin 1,6 miljoonaa kiloa kirjolohta. Kasvatetusta ruokakalasta 94 %, eli 13,6 miljoonaa kiloa oli kirjolohta. Lisäksi siikaa tuotettiin noin 0,7 miljoonaa kiloa. Taimenia ja muita kaloja tuotettiin noin 0,16 miljoonaa kiloa yhteensä. Siikaa on viime vuosina tuotettu ruokakalaksi noin 0,5 - 0,8 miljoonaa kiloa.
Lue lisää: https://www.luke.fi/fi/uutiset/vuonna-2021-kasvatetun-kalan-tuotantomaara-laski-mutta-tuotannon-arvo-nousi